Lyssna Lära Tala - Från spädbarn till skolålder ger både kunskap och ett flertal exempel på hur man i vardagliga sammanhang kan interagera med och stimulera barns förmåga att lyssna.

Beställ broschyren Lyssna Lära Tala gratis via formuläret nedan.

Det är spännande och intressant att på nära håll få följa ett barn med en hörselnedsättning som utverklar talat språk. Med stor förväntan följer föräldrar sitt barns språkutveckling från jollerstadiet till dess att barnet kan föra en dialog och har förmåga att förstå och göra sig förstådd via talat språk.

Motivation, engagemang och drivkraft hos föräldrar och förskolepersonal är av stor betydelse. Till detta kommer barnets behov av närhet tillsammans med betydelsefulla vuxna i en-till-en-situationer. Omgivningens behov av kunskap och medvetenhet om olika utvecklingsstadier i olika områden som hörsel, språk, tal och kognition är av stor vikt.

Beställningsformulär för broschyren Lyssna Lära Tala

Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.