255)
{
alert(”Vennligst angi maks 255 tegn i ’E-postadresse’-feltet.”);
SubscriberForm.pf_Email.focus();
return false;
}
if (SubscriberForm.pf_Email.value == ””)
{
alert(”Angi en verdi for ’E-postadresse’-feltet.”);
SubscriberForm.pf_Email.focus();
return false; }
if (SubscriberForm.pf_Email.value.length < 7)
{
alert(”Fyll inn minst 7 tegn i ’E-postadresse’-feltet.”);
SubscriberForm.pf_Email.focus();
return false; }
pf_Email=SubscriberForm.pf_Email.value;
var reg = /^([a-zA-Z0-9_-.+]*)([a-zA-Z0-9_-])@(([[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.)|(([a-zA-Z0-9-]+.)+))([a-zA-Z]{2,10}|[0-9]{1,3})(]?)$/;
if(reg.test(pf_Email) == false)
{
alert(’Din e-postadresse er ikke korrekt. Vennligst prøv igjen.’);
SubscriberForm.pf_Email.focus();
return false;
}
var counter = 0;
for (i=1; i
Her kan du melde deg på våre nyhetsbrev.
Nyhetsbrev fra Cochlear: informasjon om og rundt CI og Baha benforankret høreapparat.

Navn
E-post
Velg et eller flere nyhetsbrev:
Nyhetsbrev fra Cochlear