Cochlear Nordic AB (nedan kallad Cochlear) erbjuder målsman eller innehavare av ljudprocessor (nedan kallad Användaren) att mot betalning ingå avtal om uthyrning av ljudprocessor (semesterprocessor). Avtalets giltighet gäller under en begränsad period där semesterprocessorn uthyres för att trygga Användarens semester vid händelse av förlust eller skador på den egna ljudprocessorn eller vid liknande oförutsedda omständigheter.

Upprättande av uthyrningsavtal

Semesterprocessor uthyres om Användaren fyller i och signerar blanketten ”Semesterprocessor” samt returnerar den till Cochlear tillsammans med den personliga inställningsfilen (cdx) senast två veckor innan avtalsperioden träder i kraft. Semesterprocessor kan även beställas via Cochlears webshop och cdx-fil mailas då till nordic@cochlear.com. Cochlear åtar sig att sända den uthyrda semesterprocessorn till angiven leveransadress 3–5 arbetsdagar innan avfärd. Betalning för hyresperioden sker via länk (via sms eller mail) från vår betalningsleverantör Svea Bank AB (nedan kallad Svea) med möjlighet till kortbetalning, faktura, konto, bankbetalning (via Trustly) eller Swish. Beställningen behandlas så snart betalning är godkänd av Svea. Vid frågor gällande din betalning, vänligen kontakta Svea. Semesterprocessorn uthyres under en begränsad period och skall vid avtalsperiodens slut returneras i samma etui som Användaren mottagit den i och vadderad förpackning samt med den returetikett som bifogades i paketet vid leverans.

Regler och villkor

§ Avtal om hyra av semesterprocessor ingås mellan Cochlear och Användaren och avser endast ljudprocessor. Tillbehör såsom batterier, batterifack, kablar och liknande tillbehör ingår ej.

§ Avtal kan ingås av samtliga användare av ljudprocessor.

§ Användaren beställer en semesterprocessor via Cochlears webshop alternativt returnerar en undertecknad och daterad blankett “Semesterprocessor” samt skickar in den senast uppdaterade cdxfilen. Beställning/blankett och cdx-fil ska vara Cochlear tillhanda senast två veckor före avtalsperiodens början för att garantera leverans i tid. Avtal sluts då Användaren faktureras.

§ Det är Användarens ansvar att själv sörja för att kontakta CI-klinik för att garantera att den senast uppdaterade cdx-filen erhålls via e-post, på USB eller liknande portabelt minne. Cochlear äger därför ingen skyldighet att kontakta CI-klinik för att försäkra sig om eller kontrollera dess riktighet och ansvarar därför inte heller vid eventuellt uppkomna fel därav. Det är Användarens ansvar att vid leverans säkerställa att semesterprocessorn fungerar. Om något fel ev. uppmärksammas kontaktar Användaren Cochlear för utbyte.

§ Det är Användarens skyldighet att endast använda semesterprocessorn då Användarens egen ljudprocessor är obrukbar. Vid sådan händelse är det Användarens skyldighet att sörja för att semesterprocessorn inte används på annan CI-användare än avsedd samt att kontrollera att rätt ljudprocessor sätts på rätt öra enligt markeringar.

§ Cochlear tillgodoser färgval i mån av tillgång och kan därför inte garantera en specifik färg. Cochlear åtar sig att sända semesterprocessor till angiven leveransadress 3–5 arbetsdagar före avtalsperiodens början.

§ Betalning för hyresperioden sker via länk (via sms eller mail) från vår betalningsleverantör Svea. Beställningen behandlas så snart betalning är godkänd av Svea.

§ Uthyrning av semesterprocessor sker i maximalt 35 dagar med start från första dagen vid avtalets ingång. Vid både tre- och femveckorsperioder ska semesterprocessorn returneras till Cochlear innan den avtalade perioden är slut.

§ Vid retur åtar sig Användaren att förpacka semesterprocessorn i samma etui som den var mottagen i samt i ett vadderat kuvert. Användaren skall vid retur använda den förbetalda returetikett som bifogades i paketet vid leverans. Saknas returetiketten skall Användaren kontakta Cochlear för att erhålla en ny returetikett.

§ Returneras inte semesterprocessorn i tid kommer Användaren debiteras för semesterprocessorns fulla värde till nypris. Betalas inte denna faktura vid förfallodag efter sedvanliga påminnelser sänds ärendet vidare till Inkasso för vidare handläggning.


Alla priser är inklusive moms och varorna levereras fraktfritt till användarens adress inom Sverige. Betalning för hyresperioden sker via länk (via sms eller mail) från vår betalningsleverantör Svea med möjlighet till kortbetalning, faktura, konto, bankbetalning (via Trustly) eller Swish. Beställningen behandlas så snart betalning är godkänd av Svea. Giltig försäkring som täcker eventuella skador eller förlust av semesterprocessorn faller på Användarens eget ansvar. Du som kund är ansvarig för processorn från det att du har tagit emot processorn till dess att vi på Cochlear Nordic AB har fått den tillbaka.


 

Rådgör med din audionom eller öronläkare om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan variera. Din audionom eller öronläkare informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.
Cochlear, Hear now. And always, Kanso, Nucleus och den ellipsformade logotypen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2023 D1959596 V2 2022-11